Praktikant im Bereich Heritage Communications / Bayer Archiv (m/w/d) | Leverkusen,North Rhine Westfalia,Germany | Bayer