EC Account Supervisor | ShangHai,ShangHai,China | Bayer