Cost Analyst | Nagyigmand,Komarom-Esztergom,Hungary | Bayer