Praktikant im Bereich Werkstoff- & Korrosionstechnik (m/w/d) | Leverkusen,North Rhine Westfalia,Germany | Bayer